buhalterinė įmonė

DUK

Mums svarbus ne tik profesionalus ir kokybiškas darbas su klientais, buhalterijos vedimas bet ir naudingos, patikrintos informacijos sklaida, tad žemiau pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus, kurių išties neretai sulaukiame savo kasdieniame darbe ir išsamius atsakymus į juos. Bet jei visgi nerandate informacijos, kurios ieškote, visada galite susisiekti su mūsų darbuotojais ir jie mielai jus pakonsultuos.

Buhalterinė apskaita – kiek kainuoja sutvarkymas?

Kaina labai priklauso nuo įmonės dokumentacijos apyvartos. Tam, kad paskaičiuotume kainą – Jums teks atsakyti į klausimus:
Kokia Jūsų įmonės apyvarta? Kokia veikla? Kiek žmonių dirba ir ar didelė jų kaita? Ar esate PVM mokėtojas? Koks pirkimo ir pardavimo dokumentų kiekis per mėnesį? Gavę atsakymus į šiuos klausimus, paskaičiuosime paslaugų kainą.

Kokią juridinio asmens formą išsirinkti: mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę?

Šį klausimą dažniausiai užduoda pradedantieji. Mažoji bendrija turi tam tikrų lengvatų, palyginus su UAB. Kuriant MB, nereikalaujama pradinio įstatinio kapitalo. Visų pirma, su mažųjų bendrijų vadovu galima sudaryti civilinės paslaugos sutartį ir pajamas apmokestinti tik 15 % GPM tarifu (Socialiniu draudimu neapmokestinama. Bet jeigu MB vadovas niekur kitur nedirba, jam nuo minimalios algos reikės mokėti PSD ir VSD įmokas į „Sodrą“). Nors MB vadovo atlyginimo dydis neribojamas, suma turi būti ne didesnė nei 45 000 Eur per metus (per paskutinius 12 mėnesių). Kitaip vadovas privalo tapti PVM mokėtoju. Su UAB vadovu reikia sudaryti darbo sutartį ir jo atlyginimas bus apmokestintas visais mokesčiais. MB yra ypač naudinga įmonėms, teikiančioms paslaugas.

Jeigu įmonė verčiasi prekyba ir / ar uždirbtą pelną planuoja investuoti į įmonės plėtrą – naudingiau yra rinktis UAB formą. UAB įstatinis kapitalas – garantas partneriams įstatinio kapitalo sumai. Kreditinės institucijos palankiau kredituoja UAB nei MB.

Kodėl buhalterija turėtų būti tvarkoma bendrovės, o ne samdomo buhalterio?

Verslo savininkai patys turėtų apsispręsti, kas turėtų tvarkyti jų įmonės buhalteriją ir kas jiems svarbiausia – paslaugų kaina, kokybė, efektyvūs ir greiti sprendimai, skubiai ir teisingai atliekami darbai ar kiti faktoriai.

Privalumai, kai buhalterinė apskaita tvarkoma įmonės:
Mažesni kaštai. Dažniausiai įmonės buhalterinių paslaugų kaina būna mažesnė nei įdarbinto buhalterio išlaikymo išlaidos. Vien jau nuo atlyginimo jums teks sumokėti nemažus mokesčius. Jeigu Jūs „į rankas“ mokate 600 Eur, tai įmonei tai kainuoja apie 1200 Eur. Buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei Jūs mokėsite sumą be mokesčių.

Pastovi apskaitos paslaugų kaina. „Buhalterija internetu“ įmonės kainos yra pastovios ir nekinta taip dažnai, kaip darbuotojų atlyginimai ekonomikos pakilimų ir nuosmukių laikotarpiais. Mūsų įmonės buhalterinė apskaita įkainojama naujai ir įkainiai derinami su klientu kas pusmetį. Tokia tvarka leis Jums planuoti išlaidas ir periodiškai derėtis dėl kainos.

Nereikia darbo vietos – kai buhalterinės paslaugos yra atliekamos įmonės, užsakovui nereikia kurti papildomos darbo vietos samdomam buhalteriui. Taip pat nereikia pirkti darbo priemonių, neatsiranda papildomų kanceliarinių išlaidų.

Įmonė neserga – jums nereikės jaudintis ir ieškoti pamainos, jei buhalteris netikėtai susirgs arba išeis vaiko priežiūros atostogų. Jei vienas įmonės buhalteris dėl kažkokių priežasčių negalės atlikti darbų, buhalterija bus prižiūrima kito darbuotojo.

Didesnė atsakomybė – buhalterinę apskaitą atliekančios įmonės atsakomybė numatyta ne tik įstatymuose ar buhalterinių paslaugų sutartyje. Papildomą saugumą užsakovui suteikia tai, kad buhalterinių paslaugų įmonė negali tiesiog išeiti iš darbo ir nesirūpinti, kad užsakovui palikta netvarkinga buhalterija. Užsakovas bet kada gali pareikalauti atsakyti už sutarties laikotarpiu tvarkytus dokumentus, ištaisyti klaidas, kompensuoti dėl netikslumų ar klaidų atsiradusius nuostolius.

Buhalterinių paslaugų įmonėje dirbančios buhalterės ir buhalteriai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose. Darbuotojai taip pat kasdien konsultuojasi su ilgametę patirtį turinčiais kolegomis buhalteriais. Įmonės darbuotojų žinios įprastai yra gilesnės, kompetencija yra gerokai aukštesnė nei vieno siauros specializacijos samdomo buhalterio.

Kokiais atvejais įmonė arba fizinis asmuo tampa PVM mokėtoju?

PVM mokėtojais privalo registruotis asmenys, kurie Lietuvoje tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas ir jų bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų. Taip pat Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą, kurie nėra įregistruoti PVM mokėtojais. PVM mokėtojais taip pat privalo užsiregistruoti ir asmenys, Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigiję prekių, kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir jei numatoma, kad einamaisiais kalendoriniais metais tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų.

Kas yra NPD (neapmokestinamasis pajamų dydis)? Kodėl užpildžius metinę gyventojų pajamų deklaraciją dažnai tenka sumokėti papildomai?

Neapmokestinamasis pajamų dydis naudojamas apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį pajamoms, susijusioms su darbo santykiais. NPD yra kintamas ir priklauso nuo mėnesio apskaičiuotų pajamų dydžio. Nuo 2019 metų taikomas NPD – 300 Eur. Jis galioja esant minimaliam mėnesiniam atlyginimui. Kuo didesnis darbo užmokestis tuo mažesnis NPD. Kai deklaruojamos metinės pajamos, NPD irgi perskaičiuojamas per metus, ir taip pat priklauso nuo pajamų dydžio. Jeigu yra papildomų pajamų, o ne tik tų, kurioms buvo taikytas mėnesinis NPD, NPD bus sumažintas ir teks papildomai sumokėti GPM.

Ar įmonei reikalingas biudžetas? Koks tikslas?

Biudžetas – tai įmonės veiklos planavimas. Tinkamai sudarytas biudžetas padeda efektyviai ir racionaliai valdyti įmonę. Pajamų ir išlaidų planavimas verčia įmonės vadovybę analizuoti jų valdomos įmonės veiklą, suformuoti savo darbuotojams užduotis tam tikram laikotarpiui. Naujos srities biudžeto sudarymas leidžia įsivaizduoti, kokios bus būsimos pajamos ir išlaidos. O biudžeto vykdymo kontrolė ne tik padeda analizuoti pajamas ir išlaidas, bet ir kontroliuoti įmonės veiklą.

Kodėl naudinga, kai įmonėje yra vieninga verslo valdymo IT sistema, su kuria dirba visi įmonės darbuotojai: ir vadovas, ir pardavimų vadybininkas, ir buhalteris?

Kai įmonė auga ir informacijos vis daugėja, vadovams tampa keblu organizuoti sklandų įmonės darbą ir operatyviai spręsti visus klausimus. Vieninga verslo valdymo sistema leidžia taupyti laiką, optimizuoti darbą, turėti vieningą duomenų bazę. Taip pat apsisaugoti nuo informacijos praradimo, optimizuoti darbo kontrolę ir vidinę komunikaciją, automatiškai gauti reikiamas ataskaitas. Kai su verslo valdymo sistema dirba visi įmonės darbuotojai, atsiranda galimybė matyti kitų kolegų darbo rezultatus, sėkmes ir klaidas. Be to, vieninga IT verslo sistema leidžia sutaupyti išlaidas, susijusias su dokumentacijos valdymu ir buhalterine apskaita.